Správy pre všetkých používateľov

E-learning Fakulty zdravotníctva KU

by Administrátor FZ KU -

Vitajte na stránkach systému E-learningu (moodle) Fakulty zdravotníctva.

Do systému sa prihlasujete s rovnakými používateľskými údajmi ako do systému ABAKUS (nová verzia) alebo do pošty (Zimbra) - MENO.PRIEZVISKO(ČÍSLO) a HESLO ... prihlasovacie meno je BEZ @ku.sk. Následne už pracujete v systéme ako hosť príp ako vyučujúci daného kurzu (do toho stavu vás musí uviesť administrátor portálu), alebo sa do kurzu prihlásite ako študent.

Po prihlásení je potrebné si skontrolovať svoj PROFIL a vyplniť červené (povinné) položky